Nybyggnad för psykiatrisk specialistvård i Växjö

Ny psykiatribyggnad uppförs på Sigfridsområdet beläget sydost om Växjö centrum. Sigfridsområdet ligger intill sjön Trummen med kringliggande ytor för fritidsaktiviteter och områden med parkkaraktär. [...]