Förbättrade materialupplag på SCA

Integra har projekterat ett förfrågningsunderlag för generalentreprenad, Utbyggnad av returpappersplan vid SCA Lilla Edet, och i utförandeskede upprättat bygghandlingar. Projektet utgör en andra etapp av ett [...]