Sjukhus + partnering = Integra

Kalmar Läns Landsting bygger tillsammans med Peab ett nytt psykiatrisjukhus på 25 000m² på området för Kalmar länssjukhus. Man kommer med detta att samla alla [...]