Mackens lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:43+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2016 Byggstart: mars 2016 Färdigställande: 20 aug 2016 Arkitekt: Frank Zandhoff i samarbete med Anders och Claes Eriksson Entreprenör: Trollhättan stad, teknik Grundläggning: platta på mark och fundament Nybyggnad av Mackens lekplats i Maria Alberts [...]

Skrotnisses lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:10+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2015 Byggstart: mars 2015 Färdigställande: 6 juni 2015 Arkitekt: Jan Lööf, Författaren till böckerna om skrotnisse. Entreprenör: Trollhättan stad: teknik, Mark Tuve bygg: betong och Frank Zandhoof: överbyggnader Nybyggnad av ca 1300 kvm temalekplats Skrotnisse [...]

Högskolan Väst, Trollhättan

2017-06-19T07:32:12+00:00

Projekttyp: Skolor Integras beställare: Peab Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion Projekteringstid: 2007 Inflyttning: 2008 Arkitekt: Contekton Entreprenör: Peab Grundläggning: Sular, pålar och plintar. Stomme: Stålpelare, stålbalkar och håldäck. Nybyggnad om ca 25 000 kvm och ombyggnad om 9000 kvm av högskolan i Trollhättan.

Kronogårdsskolan, Trollhättan

2017-06-19T10:07:51+00:00

Projekttyp: Skolor Byggherre: Trollhättans Stad, Tomt AB Integras beställare: Skanska, Partnering med TTAB Integras uppdrag: K-projektering och Kalkylunderlag Projekteringstid: 2007-2009 Byggstart: 2007 Inflyttning: Hösten 2009 Arkitekt: Contekton Arkitekter Entreprenör: Skanska Grundläggning: Platta på mark Stomme: Stål betong limträ prefabricerat Numera heter skolan Kronan. Ett roligt projekt med integration som ledord. Skola F-9 och fritidshem, [...]

Siemens, Trollhättan

2017-06-19T10:13:36+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Siemens Industrial Turbomachinery AB Integras beställare: Peab Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering och byggnadskonstruktion Projekteringstid: 2008 Arkitekt: Abako Arkitektkontor AB Entreprenör: Peab Integra har projekterat utbyggnad och brandskyddet i industri- och kontorslokalerna hos Siemens i Trollhättan. Vi levererade K-handlingar och brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar och sakkunnigintyg. Utrymnings- och Orienteringsplaner har också tagits fram [...]

XL Bygg/Byggcenter, Trollhättan

2017-06-19T10:17:26+00:00

Projekttyp: Kontor och handel Byggherre: Byggcenter Integras beställare: Byggcenter Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggledning, byggnadsfysik, byggnadskonstruktion, projekteringsledning och BAS-P. Projektstid: 2008-2009 Entreprenör: Byggde i egen regi. Blev XL Bygg efter färdigställande. Nybyggnad av lokal för byggvaruhandel.

Arvidstorp Reningsverk, Trollhättan

2017-06-19T10:18:51+00:00

Projekttyp: Industri Integras beställare: Trollhättan Energi AB Integras uppdrag: Fortlöpande arbete gällande brandskydd. Projekteringstid: start 2008- fortlöpande Integra har genomfört en revision och uppdatering av Tekniska Förvaltningens Systematiska Brandskyddsarbete. Vi har utrett och nya brandcellsindelningar, inventerat och uppdaterat av utrymningsplaner, insatsplaner, klassningsplaner och brandskyddsritningar.

Denna websida använder cookies. This website uses cookies and third party services. Ok

Integra är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se