XL Bygg/Byggcenter, Trollhättan

Projekttyp: Kontor och handel
Byggherre: Byggcenter
Integras beställare: Byggcenter
Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggledning, byggnadsfysik, byggnadskonstruktion, projekteringsledning och BAS-P.
Projektstid: 2008-2009
Entreprenör: Byggde i egen regi.

Blev XL Bygg efter färdigställande. Nybyggnad av lokal för byggvaruhandel.