Vinterstadion Bandyhall

 

 • Projekttyp: Arenor och Fritid
 • Byggherre: ÖrebroPorten Fastigheter AB
 • Integras beställare: Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB samt Strängbetong AB
 • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör/ Projektering/ Tillverkningshandlingar prefabricerade betongelement och stålkonstruktion
 • Projekteringstid: Höst/ Vinter 2017
 • Byggstart: Februari 2018
 • Inflyttning: November 2018
 • Arkitekt: Sweco Architects AB, Örebro
 • Entreprenör: Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB
 • Grundläggning: Pålning, platta på mark, souterräng
 • Stomme: Platsgjuten betong mot mark i souterräng, prefabricerade betongelement kring trapphus samt sockel, bärande stålstomme för betonghåldäck.

Vinterstadions bandyhall har byggt till omklädningsrum, domarrum samt förrådsutrymmen utmed ena långsidan av den befintliga ishallen. Tillbyggnaden förbereddes även för en eventuell framtida påbyggnad av 3 våningar studentlägenheter. Konstruktion och grund har dimensionerats och anpassats efter påbyggnadskraven, hänsyn har tagits till kommande högre hisschakt och utrymmen för installationer vid en påbyggnad har samordnats.

Integra har dimensionerat och projekterat hela konstruktionen, från pålning till tak, samt projekterat tillverkningshandlingar för prefabricerade byggdelar i betong och stål.