Victoria Tower, Stockholm

Det nya landmärket i Kista, formgivet av Wingårdh Arkitektkontor, har 33 våningar och kommer bli ca 120 meter högt. Byggnaden kommer innehålla hotell och kontor. På uppdrag åt PEAB Sverige AB har Integra utsetts till huvudkonstruktör med samordningsansvar mot underentreprenörer. Integra har i uppdrag att detaljprojektera  grundkonstruktioner samt konstruktioner för totalstabiliteten. Vidare upprättar Integra systemhandlingar för övrig stomme vilka ligger till grund för förfrågningshandlingar även avsedda för internationella förfrågningar.