Vänersborgs Museum

Projekttyp: Arenor och fritid
Byggherre: Vänersborgs Kommun
Integras beställare: Vänersborgs Kommun
Integras uppdrag: Byggkalkyl, Brand- och K-projektering
Projekteringstid: Hösten 2015
Byggstart: Våren 2016
Inflyttning: December 2016
Arkitekt: Contekton Arkitekter
Entreprenör: Tommy Byggare
Grundläggning: Pålning
Stomme: Stål och betong

Integra har varit delaktiga i utformningen av en tillgänglig entré i kulturfastighet, vad gäller byggnadskonstruktion, brandprojektering och kalkyl. Projektets största utmaning har varit att förena krav på god arkitektur, tillgänglighet och varsamhet. En ny tillgänglig entré med ramp, hiss, RWC och trapphus har tillskapats och byggnaden har med sin glasfasad fått en spännande och välkomnande gestaltning.