Väg E45, delen Stenröset – Trollhättan

  Projekttyp: Mark och anläggning
  Byggherre: Trafikverket
  Integras beställare: Trafikverket
  Integras uppdrag: Byggledning
  Entreprenör: Peab och Strabag

  Utbyggnad av väg E45 till fyrfältsväg.