Ullevi Park Tingsrätten, Göteborg

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Vasakronan
Integras beställare: Strängbetong och VSAB
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion av stål- och betongstomme.
Projekteringstid: 2007
Inflyttning: 2008
Arkitekt: White
Entreprenör: NCC
Stomme: Prefabricerade betongelement

Nybyggnad av tingsrätt på området för Göteborgs rättscentrum. Rymmer kontor och förhandlingssalar samt anslutning till häkte och polishus.