Tingsrätten Helsingborg

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Wihlborgs
Integras beställare: Smidmek
Integras uppdrag: Prefabkonstruktion
Projekteringstid: 2016-2017
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Fojab arkitekter
Entreprenör: Peab

Tillbyggnad av befintlig Tingsrätt. Byggnaden skall innehålla bl.a. kontor, personalutrymmen, rättssalar, förhandlingssalar och häkteslokaler. Ena gaveln på huset skall förberedas för att kunna ta lasterna från ett eventuellt kommande 15-våningarshus.
Bild: Fojab