Tennisplanstomten, Smögen

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: Sotenäsbostäder
Integras beställare: NCC
Integras uppdrag: Stomkonstruktion, brandskyddsprojektering och energiberäkningar
Arkitekt: Efem Arkitektkontor

Integra var med och projekterade kustnära lågenergibostäder i Smögen. Fyra punkthus med fyra lägenheter i varje hus. Projekteringen utfördes 3D i Revit.