Tégners Torn

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: Svenska Bostäder
  • Integras beställare: Serneke AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & stomkonstruktioner samt stomkomplettering.
  • Projekteringsstart: 2017
  • Byggstart: hösten 2017
  • Inflyttning: våren 2019
  • Arkitekt: Origo Arkitekter
  • Stomme: Prefabricerade bjälklag i betong med bärande innerväggar samt stålpelare i utfackningsväggar.
  • Grundläggning: Byggnadens grundläggning utförs som en kombination mellan platt- och pålgrundläggning med stålkärnepålar.

I hörnet Tegnérgatan – Hälsobrunnsgatan i stadsdelen Sabbatsberg i Stockholm byggs Tegnérs torn. Punkthuset blir 11 våningar högt och kommer att innehålla 42st hyreslägenheter varav 5st utförs som entresollägenheter med cirka fem meters takhöjd i vardagsrummet. Gestaltningsidén för huset är att låta fasad och tak hålla samma material, en blandning av grön skiffer och plåt. I entréplan dras fasaden in diagonalt i hörnet där Hälsobrunnsgatan möter Barnhusbron för att möjliggöra passage. För att bära de vertikala lasterna i hörnet har Integra konstruerat en spektakulär diagonal platsgjuten betongpelare tillhörande stålkonstruktion i bjälklagsnivå.

Byggherren är Svenska Bostäder som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Stockholm. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är Serneke AB.

Integras roll i projektet: Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av bygghandlingar.