SVT, Göteborg

Integra har konstruerat stålstommen till SVTs lokaler i Göteborgs hamn.