Stockholm Lighthouse

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: JM Bostad och Peab Bostad
Integras beställare: JM Bostad och Peab Bostad
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion
Projekteringstid: 2013-2015
Byggstart: Februari 2014
Inflyttning: 2016-2017
Arkitekt: Sweco Architects
Grundläggning: Borrade stålkärnepålar, dragstag till berg för lyftkrafter i stabiliserande väggar, plintar och sulor direkt mot berg, sulor på packad fyllning på berg. Huset är grundlagt på en sluttningen ned mot havet i en upp till fem våningar hög bergschakt i söder. Ca 30 000 m3 berg har spräckts och sprängts bort.
Stomme: Betong med håldäcksbjälklag.

Stockholm Lighthouse ligger på Kvarnholmen, Nacka. Byggnaden består av ca 230 lägenheter fördelade på åtta trapphus med som högst 16 våningar bostäder, gemensam gård och plats för ca 200 bilar i garage i tre våningar under. På platsen stod tidigare en siloanläggning från 1920-talet. Efter en arkitekttävling om att utforma bostäder på platsen som tillvaratog silosarnas omfång och uttryck, utsågs SWECO-Architects förslag som vinnare.
Integras roll har varit att upprätta konstruktionshandlingar i systemhandlingsskedet, bygghandlingar på grundläggningen, kompletterande grundläggning vid bergschakter samt all stomkomplettering.

Illustrationer av Sweco Architects.