Spekerödskola

Projekttyp: Skolor
Byggherre: Stenungssunds kommun
Integras beställare: Skanska, Strängbetong
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion för grundläggning, stål, prefabricerad betong samt stomkompletteringar.
Projekteringstid: 2013-2015
Inflyttning: 2016
Arkitekt: Sweco Arcitects
Entreprenör: Skanska

Skolan rymmer 350 barn från förskoleklass till årskurs 6. Projektet var ett partneringsamarbete mellan Skanska och Stenungsunds kommun.