Sommarhemsskolan, Uddevalla

Projekttyp: Skolor
Byggherre: Uddevalla kommun
Integras beställare: Contekton Arkitekter i Fyrstad AB, generalkonsult
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion
Projekteringstid: nov -10 tom nov -11
Arkitekt: Contekton Arkitekter Fyrstad AB
Grundläggning: Plint till berg
Stomme: Prefabricerad betongstomme

Om- och tillbyggnad av Sommarhemsskolan i Uddevalla. Byggnadens totala BRA-yta är ca 11700 kvm, var av ca 3600 m2 utgjorde nybyggnaden.