Solna Trädgårdskvarter

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: JM AB
  • Integras beställare: JM AB
  • Integras uppdrag: Grundkonstruktör
  • Projekteringsstart: 2016
  • Byggstart: Hösten 2018
  • Inflyttning: fjärde kvartalet 2019
  • Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
  • Stomme: Regelverk av trä, Stadsradhuset har delvis tegelfasad men i övrigt är fasaderna klädda i träpanel fasader i träpanel, mellanbjälklag bestående av trä och stålbalkar.
  • Grundläggning: Bottenplatta av armerad betong, med en kombination av platt- och pålgrundläggning.

Solna trädgårdskvarter i Järvastaden uppförs i den gamla stenkrossen känd som Grankällan. Projektet består av 95 st hus i tre olika storlekar: Trädgårdsvillan om 145 kvm, Parkvillan om 132 kvm och Stadsradhuset om 156 kvm. Husen är moderna, funktionella och i harmoni med naturen i området. Stadsradhuset har delvis tegelfasad men i övrigt är fasaderna klädda i träpanel, målade i grå nyanser. Gemensamt för alla hus är ett entréplan med öppen planlösning som skapar trevlig samvaro. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är JM.

Integras roll i projektet: Integra utför beräkningar och projekterar grundkonstruktionen till både system- och bygghandlingar.