Slakthuset- Gamlestaden

  • Projekttyp:  Näring/offentliga bygg
  • Byggherre: Klövern AB
  • Entreprenör: AF Bygg Göteborg AB
  • Integras beställare: AF Bygg Göteborg AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
  • Projekteringstid: 2015-2017
  • Byggstart: Hösten 2015
  • Byggnation färdig  (Inflyttning): Etapp 1, sommaren 2016, Etapp 2 sommaren 2017
  • Arkitekt: Krook & Tjäder AB

I slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg har det byggts för fullt. AF Bygg, på uppdrag av Klövern, bygger nya kontor i form av nybyggnad och påbyggnad av befintliga fastigheter. Arbetet delas upp i två etapper. Första etappen står redan klar i form av en ny kontorsbyggnad i tre våningar som är förberedd för ytterligare tre våningar. Huset står på samma plats som en befintlig byggnad som man först rev. Andra etappen innefattar ombyggnad och påbyggnad av befintligt hus.

Bilder: Krook & Tjäder och Integra.