Skrotnisses lekplats, Trollhättan

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Trollhättans Stad
Integras beställare: Trollhättans Stad
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning
Projekteringstid: feb 2015
Byggstart: mars 2015
Färdigställande: 6 juni 2015
Arkitekt: Jan Lööf, Författaren till böckerna om skrotnisse.
Entreprenör: Trollhättan stad: teknik, Mark Tuve bygg: betong och Frank Zandhoof: överbyggnader

Nybyggnad av ca 1300 kvm temalekplats Skrotnisse på Spikön i friluftsområdet mellan Göta Älv och Trollhättans kanal. Skapad av Jan Lööf som är skaparen av böckerna om skrotnisse. Integra har konstruerat alla betongfundament som bär upp lekutrusningen, vi har varit sakkunniga konstruktörer och brandingenjör för överbyggnaderna samt besiktigat anläggningen innan användning med avseende på betongkonstruktioner.