Skäret, Hamburgsund

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: Skäret i Hamburgsund AB
Integras beställare: Erlandson bygg
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, energibalansberäkning och brandskyddsprojektering.
Projekteringstid: Start 2015- pågår
Arkitekt: C&B Arkitekter
Entreprenör: Erlandson bygg

Nybyggnad av villor i bostadsmoråde. Villorna utförs i två olika typer av hus Skärgårdshusen 35 st och Sjöhusen 35 st.