Sävlången m. fl.

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter, förskola
  • Byggherre: Stockholmshem
  • Integras beställare: Serneke AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering.
  • Projekteringsstart: våren 2018
  • Byggstart: hösten 2018
  • Inflyttning: 2021
  • Arkitekt: Arcum Arkitektkontor AB
  • Stomme: Prefabricerade inner- och ytterväggar, bjälklag plattbärlag med pågjutning samt HD/F. Delar av källar-/suterrängvåningar utförs som skalväggar.
  • Grundläggning: Sävlången 2 grundläggs enbart på berg medan Idlången 3 har en kombination mellan platt- och pålgrundläggning.

Intill de befintliga 60-talshusen vid Valla Torg mellan Sandfjärdsgatan och tvärbanan i Årsta ska Sävlången och Idlången byggas, ett projekt bestående av två flerbostadshus om totalt ca 160 hyresrätter samt en förskola med fyra avdelningar. De två huskropparna utformas som så kallade hybridhus med ett punkthus på 14 våningar som sammankopplas med en lamell i fyra våningar i suterräng. Byggnationen innefattar även ett cykelförråd på gården samt ett garage som förläggs under husen. Byggherren är Stockholmshem, som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Årsta, Stockholm. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är Serneke.

Integras roll i projektet: Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av bygghandlingar.