Sardinen, Strömstad

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Frykvalla Förvaltning
Integras beställare: NCC
Integras uppdrag: Konstruktion av stomme, projektering av brandskydd, energiberäkningar
Projekteringstid: 2011
Arkitekt: Link Arkitekter
Entreprenör: NCC

Kv. Sardinen, eller Abba-huset som det kallas i folkmun, byggdes på med två våningar. Huset innehåller kontorslokaler och vårdcentral. Projekteringen utfördes i 3D i Revit.