Säkerhetsdamm Preem

Projekttyp: Industri
Byggherre: Preem AB
Integras beställare: Preem AB
Integras uppdrag: Projektledning, Projektering, byggledning
Projekteringstid: 2017
Byggstart: Vår 2017
Färdigställande: Höst 2017
Design: Integra Engineering AB
Entreprenör: NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB
Grundläggning: Spontning/mur
Stomme: Stål och betong

Förbättringar i säkerhetsdammen för att reducera vattenläckage. Entreprenaden omfattar schakt- och grundarbete med efterföljande applicering av nytt petroleumbeständigt tätskiktsmembran på del av damm. Tätning av slukhål genom spontning.