Riksbyggen Brf. Viva, Göteborg

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: Riksbyggen
Integras beställare: Riksbyggen
Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
Projekteringstid: 2014-2016
Byggstart: december 2016
Inflyttning: 2018
Arkitekt: Malmström och Edström
Entreprenör: K21 Entreprenad
Grundläggning: Grundläggning direkt på rensat berg.
Stomme: Prefab pelar/balksystem och prefab vägg/bjälklag

Riksbyggen brf. Viva är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads-
och stadsutveckling med människan i centrum. Det är det första projektet inom Riksbyggens nya
plattform ”Positive Footprint Housing” med syfte att skapa framtidens bostadslösningar avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiskt hållbara system.
Projektet består av tre lägre hus om fem plan och tre högre hus om tio plan sammanbundna genom en platåbyggnad och entrébalkonger. Den branta slänten som projektet är beläget i, krav på att minimera sprängning, husens bärande system med pelare mot berg, installationsdragningar nedsprängda i berg och geografiska begräsningar i
produktion på plats mm innebar tekniska utmaningar i projektet.
Bild: Riksbyggen AB