Rättspsyk, Kristinehamn

 • Projekttyp: Sjukhus
 • Byggherre: Landstinget i Värmland
 • Integras beställare: SKANSKA
 • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
 • Projekteringstid: 2011 – 2013
 • Byggstart: 2012
 • Inflyttning: 2013
 • Arkitekt: Klara arkitekter
 • Entreprenör: SKANSKA
 • Grundläggning: Plattgrundläggning
 • Stomme: Befintlig platsgjuten betong

Vid sjukhuset i Kristinehamn har vi deltagit i flera ombyggnadsprojekt där det största omfattade nya lokaler för rättspsykiatrisk vård. Projektet innebar att både ur klimat- och arbetsmiljösynpunkt bygga om en ca 7000 m² stor 40-årig byggnad, men också att anpassa övriga byggnader med hänsyn till erforderliga omlokaliseringar.

Projektet är utfört i partneringsamverkan.