Ragn-Sells, Trestads center

  Projekttyp: Industri
  Byggherre: Ragn-Sells
  Integras beställare: Ragn-Sells
  Integras uppdrag: Byggprojektledning
  Projekttid: 2010-2012
  Entreprenör: Peab i Trollhättan

  Ny anläggning för granulering av bildäck.

  Tags: