Psykiatrins Kvarter i Borås

  • Projekttyp: Sjukhus
  • Byggherre: Västfastigheter
  • Integras beställare: Västfastigheter
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
  • Projekteringstid: 2015 – 2018
  • Byggstart: November 2016
  • Färdigställande: Kvartal 1 2021
  • Arkitekt: White Arkitekter
  • Grundläggning: Grundsulor och grundplattor på packad sprängstensfyllning.
  • Stomme: Platsgjuten källarvåning med motfyllda väggar i två plan. Prefabriserade gråväggar i kärnan från källarplan till plan 6. Konstruktionen i plan 3 till plan 6 består av plattbärlag i bjälklagen och stålpelare i fasad med utfackningsväggar.

Projektet psykiatrins kvarter innefattar ombyggnad av en befintlig byggnad (24, se bild 3) samt en nybyggnation (22, se bild 3).

Den befintliga byggnaden behåller sin yttre form men töms invändigt på allt innehåll. Nybyggnationen kommer att få ett stjärnformat utseende och i anslutning till denna byggs ett torg-/entrébyggnad med källare.

I projektet ska beprövade och erkänt säkra byggmetoder användas och fukt- och vattenskadesäkra konstruktioner ska väljas.

Material och produkter ska så långt det är möjligt måttanpassas innan leverans, detta för att minimera materialspill.

Byggvaror skall bedömas enligt databasen Byggvarubedömningen. Varor som i denna är markerade med ”undviks” får ej användas utan beställarens godkännande.