NYPs Kalmar

 • Projekttyp: Sjukhus
 • Byggherre: Landstinget i Kalmar Län
 • Integras beställare: PEAB
 • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
 • Projekteringstid: 2016 – 2019
 • Byggstart: 2018
 • Inflyttning: 2020
 • Arkitekt: Krook & Tjäder
 • Entreprenör: PEAB
 • Grundläggning: Plattgrundläggning
 • Stomme: Platsgjuten källare, prefab betong i överbyggnad: Väggar och bjälklag samt stålpelare och stålbalkar

25 000 m² nybyggnad av sjukhus för psykiatrisk vård. Tre sammanbyggda huskroppar i 3, 4 respektive 8 våningar. Projektet utfört i partneringsamverkan.