Psykiatrins Hus, Uppsala

Projekttyp: Sjukhus
Integras beställare: UPB
Integras uppdrag: Konstruktion av prefabstomme.
Projekteringstid: 2010-2011
Entreprenör: Peab

Psykiatrins hus är utformat som ett kvarter i staden, runt en gemensam gård och med huvudentrén vänd mot Uppsala centrum. Med lokaler som är speciellt anpassade efter psykiatrins behov kan den psykiatriska vården effektiviseras och integreras med övrig vård. Vidare hoppas landstinget även på en integrering av sin vård med universitetets forskning och undervisning.