Promenadsskon

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: Familjebostäder
  • Integras beställare: Serneke AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör,  grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering
  • Projekteringsstart: Oktober 2016
  • Byggstart: Våren 2018
  • Inflyttning: 2019
  • Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter AB
  • Stomme: Stommen utförs av prefabricerade inner- och ytterväggar med håldäcksbjälklag.
  • Grundläggning: Grundläggningen utförs av en kombination mellan plattgrundläggning och spetsbärande pålar.

I Älvsjöstaden som ligger ett par minuters promenad från Älvsjö station byggs Promenadskon. Projektet består av 195 bostäder, LSS-boende för sex personer samt en mindre lokal fördelat på två huskroppar som varierar i höjd mellan sex till åtta våningar. Byggnaderna omgärdar en gemensam innergård och under huskropparna och innergården finns ett garage samt förrådsutrymmen. Byggherren är Familjebostäder, som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Älvsjö, Stockholm. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är Serneke.

Integras roll i projektet: Som huvudkonstruktör ansvarar Integra för dimensionering och projektering av grund- och takkonstruktioner samt stomkompletteringar. Uppdraget innefattar upprättande av bygghandlingar.