Produktkaj 5 Preemraff, Lysekil

Projekttyp: Industri
Byggherre: Preem AB
Integras beställare: Preem AB
Integras uppdrag: Byggprojektledning och byggnadskonstruktion
Projektid: 2004-2006
Entreprenör: NCC

Komplex kajanläggning för oljehantering.