NE-gymnasiet

  • Projekttyp: Skola
  • Byggherre: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
  • Integras beställare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
  • Integras uppdrag: Statusbesiktning utvändigt, budgetkalkyl, upprättande av förfrågningsunderlag, byggprojektledning
  • Projekteringstid: Statusbesiktning april 2017, Förfrågningsunderlag oktober 2017, Entreprenad 2018
  • Byggstart: Februari 2018
  • Slutbesiktning: Augusti 2018
  • Entreprenör: Sweden Bygg AB
  • Stomme: Bärande ramar i betong med momentstyva hörn. Betongramar är utanför klimatskal

NE-gymnasiet i Trollhättan, byggnad D med byggår 1960, är en byggnad i två våningar som tidigare var maskinverkstad men nu är lektionssalar. Betongramarna, som tidigare bar upp travers, hade synliga betongskador. Betongen hade spjälkats av korroderad armering.

Under våren 2017 genomförde Integra en statusbesiktning av byggnaden. En rapport med åtgärdsförslag och byggkalkyl lämnades. Vid statusbesiktningen konstaterades att betongstommen, takpapp, tegel- och glasfasad samt fönster var i behov av underhåll- och reparationsarbeten.

Integra hjälpte beställaren att ta fram ett förfrågningsunderlag för renoveringen av byggnaden. Vidare tilldelades Integra även uppdraget som byggprojektledare för entreprenaden.