Mölndals galleria

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: NCC och Citycon
Integras beställare: Kynningsrud
Integras uppdrag: Prefabkonstruktör
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2018
Arkitekt: Krook & Tjäder och Rstudio for architecture
Entreprenör: NCC

Nybyggnad av galleria. Projektet är ett av flera som skall göra innerstaden till en levande och attraktiv stadskärna.
Bilder: NCC, Fotograf: Arkitekterna Krook& Tjäder/ R-Studio for architecture