Mariebergsskolan, Skara

Projekttyp: Skola
Byggherre: Skara kommun
Integras beställare: Peab
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsprojektering och energibalansberäkning.
Projekteringstid: 2007
Arkitekt: White
Entreprenör: Peab

Nybyggnad av F-6 skola om ca 1600 kvm med plats för drygt 290 elever. Den nya byggnaden har kopplats ihop med befintlig byggnad som innehåller matsal och gymnastiksal.