Mackens lekplats, Trollhättan

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Trollhättans Stad
Integras beställare: Trollhättans Stad
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning
Projekteringstid: feb 2016
Byggstart: mars 2016
Färdigställande: 20 aug 2016
Arkitekt: Frank Zandhoff i samarbete med Anders och Claes Eriksson
Entreprenör: Trollhättan stad, teknik
Grundläggning: platta på mark och fundament

Nybyggnad av Mackens lekplats i Maria Alberts park i centrala Trollhättan. Integra har utfört konstruktion av grundfundament, besiktningar av överbyggnader, brandskyddsutlåtande och slutbesiktning bygg.
Macken är ett samarbete mellan trollhättans stad och Anders och Claes Eriksson som skapade tv-serien om macken. Invigningen skedde i samband med Trollhättans 100-års kalas.