LiV2015

 • Projekttyp: Sjukhus
 • Byggherre: Landstinget i Värmland
 • Integras beställare: PEAB
 • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
 • Projekteringstid: 2015 – 2018
 • Byggstart: 2015
 • Inflyttning: 2015-2018
 • Arkitekt: Klara arkitekter / Sweco Architects
 • Entreprenör: PEAB
 • Grundläggning: Varierande
 • Stomme: Varierande

Upphandlingen LiV2015 innehöll ett flertal olika ombyggnads- och nybyggnadsprojekt på såväl cantralsjukhuset i Karlsdag, som vid sjukhusen i övriga länet. Bland annat byggdes barnakuten om och till vid centralsjukhuset och en ny familjecentral, ambulansgarage samt en utbyggnad av akuten projekterades vid Torsby sjukhus. Som vid alla projekt åt vården ställer verksamheten höga och varierande krav.