Landskrona Kraftvärmeverk

Projekttyp: Energianläggningar
Integras beställare: Strängbetong
Integras uppdrag: Samordning och projektering av prefabbetong
Byggstart: hösten 2010
Driftstart: sommar 2012
Stomme: Prefabbetong

Nybyggnad av kraftvärmeverk med avfallsbränsle PTP och biobränsle som bas. Anläggningen producerar både värmen och el.