Kvinnokliniken Skövde

Projekttyp: Sjukhus
Byggherre: Västfastigheter
Integras beställare: Västfastigheter
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, programhandling/ systemhandling/ bygghandling.
Projekteringstid: 2012 – 2015
Byggstart: 2014
Färdigställande: 2016
Arkitekt: Pyramiden Arkitekter AB
Entreprenör: Byggdialog
Grundläggning: Grundsulor och grundplattor
Stomme: Betongfyllda stålpelare /samverkansbalkar. Bjälklag av prefabricerade massiva förspända DFS-element, t=220. På bjälklaget gjuts en pågjutning, t=100.

Ny- och ombyggnad av vårdlokaler för barn- och kvinnocenter. Syftet var att centralisera verksamheter så som förlossning, BB, neonatal, mottagningar, dagvård för barn och sluten vård för barn. Projektet var ett partneringsammarbete och innefattade 8500 m² nybyggnad och ca 3500 m² ombyggnad. Integra projekterade systemhandling samt bygghandling.
Utmärkande för projektet var att stort fokus har varit att styra mot Västfastigheters energimål för nybyggnation som är 60 kW/m2 & år inkl. verksamhetsel.
Bild: Pyramiden Arkitekter AB