Kvarteret Kalvsvik

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: Haninge Bostäder
  • Integras beställare: NCC
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering.
  • Projekteringsstart: våren 2016
  • Byggstart: sommaren 2016
  • Inflyttning: sommaren 2018
  • Arkitekt: Larsson Arkitekter AB
  • Stomme: Husen uppförs med prefabricerade ytter- och innerväggar samt bjälklag i betong.
  • Grundläggning: Husen grundläggs med platt- och pålgrundläggning med kombinerat betong- och stålrörspålar.

I Jordbro söder om Stockholm uppförs kvarteret Kalvsvik som består av sex stycken punkthus om sex till åtta våningar. Samtliga 229 lägenheter har en öppen planlösning och balkong eller uteplats. Bostadshusen ligger centralt med närhet till centrum, pendeltågsstation och grönområden. Byggherren är Haninge Bostäder, projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är NCC.

Integras roll i projektet: Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av både system- och bygghandlingar.