Kungälvs stadshus

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Kungälvs kommun
Integras beställare: Kungälvs kommun/ Tuve bygg
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion förfrågningshandling och bygghandling
Projekteringstid: 2012-2014
Byggstart: 2013
Inflyttning: 2015
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Tuve bygg
Grundläggning: Stödpålning
Stomme: Stålstomme håldäck

Om- och till och påbyggnad. Integra var med under hela projektet från tidiga utredningar, förfrågningsunderlag åt Kungälvs kommun och färdigprojektering med entreprenören som kund. Ca 10 000 m2.