Kronogårdsskolan, Trollhättan

Projekttyp: Skolor
Byggherre: Trollhättans Stad, Tomt AB
Integras beställare: Skanska, Partnering med TTAB
Integras uppdrag: K-projektering och Kalkylunderlag
Projekteringstid: 2007-2009
Byggstart: 2007
Inflyttning: Hösten 2009
Arkitekt: Contekton Arkitekter
Entreprenör: Skanska
Grundläggning: Platta på mark
Stomme: Stål betong limträ prefabricerat

Numera heter skolan Kronan. Ett roligt projekt med integration som ledord. Skola F-9 och fritidshem, integrerat skol- och folkbibliotek, medborgarservice, kulturhus, matsal med skolkök och extra uthyrningskök. Blandning av många olika prefabricerade material, och en utmanande planlösning och geometri. Formar för relieftryck för fasadelement användes för utsmyckning av entréer. 7150 kvm, nybyggnation samt 820 kvm, renovering. Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå gemensamma visioner för “Kronan”.