Kontrollrumsbyggnad, Preemraff, Lysekil

Projekttyp: Industri
Byggherre: Preem AB
Integras beställare: Preem AB
Integras uppdrag: Projektledning och byggledning
Inflyttning: 2013
Arkitekt: Mats och Arne Arkitektkontor i Stenungssund
Entreprenör: Peab

Nybyggnad av kontrollrum, benämns idag driftcentral. Projekterad för att möta de högt ställda säkerhetskraven för personsäkerhet på raffinaderiet.