Karlstad Centralsjukhus

Projekttyp: Sjukhus
Byggherre: Landstinget i Värmland
Integras beställare: Skanska, Skanska Stomsystem
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion / prefab konstruktion
Projekteringstid: 2008-2010
Byggstart: 2009
Inflyttning: 2012
Arkitekt: Pyramiden Arkitekter, Göteborg
Entreprenör: Skanska
Grundläggning: Pålad källare / garage, platta på sprängstensfyllning
Stomme: Prefab betong

Nybyggnad av sjukhus. Projektet benämndes som möjligheternas hus eftersom det utformades för att klara framtida förändringar. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt. Integra projekterade såväl grundläggning, platsgjutna betongkonstruktioner som prefab betong- och stålstommar.