Kajen 6, Stockholm

Projekttyp: Bostäder, Höga hus
Byggherre: JM AB
Integras beställare: JM AB
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion huvudkonstruktör
Projekteringstid: 2015-2017
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter
Entreprenör: JM AB
Grundläggning: Borrade stålrörspålar med dragstag och packad sprängbotten.
Stomme: Skalväggar, platsgjutna betongväggar, plattbärlag och stålpelare i fasad.

Nybyggnad av bostadshus på 27 våningar, 88 meter samt en lågdel på 7-8 våningar. De två översta våningnarna rymmer en restaurang och ett restaurangkök. Restaurangen består av en glaskub med stålstomme.
Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter