Kabelverket

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: Familjebostäder
  • Integras beställare: Serneke AB
  • Integras uppdrag: Grund- & takkonstruktioner
  • Projekteringsstart: februari 2016
  • Byggstart: Våren 2016
  • Inflyttning: första kvartalet 2018
  • Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter
  • Stomme: Prefabricerade bjälklag med ytter- och innerväggar i betong. Bärande väggar i garage utförs som platsgjutna väggar.
  • Grundläggning: Grundläggs delvis direkt på plansprängt berg delvis med borrade stålrörspålar samt packad sprängbotten.

Längs den nya Älvsjöstadens blivande huvudgata ligger Kabelverket, ett projekt flerbostadshus om totalt 133 lägenheter, två lokaler och ett garage. Kvarteret varieras i höjd mellan fyra till sex våningar och är som lägst mot lokalgatorna i söder och väster. Byggherren är Familjebostäder, som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Älvsjö, Stockholm. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är entreprenören Serneke.

Integras roll i projektet: Uppdraget innefattar upprättande av bygghandlingar där vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner.