Gårda kontorsbyggnad, Göteborg

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Skanska
Integras beställare: Strängbetong och VSAB
Integras uppdrag: Projektering av stomme betong och stål
Projekteringstid: ca 1 år 2008-2009
Inflyttning: 2010
Arkitekt: White
Entreprenör: Skanska
Stomme: Prefabricerade betong- och stålelement.

Projektet Gårda är Göteborgs första Green Building med minst 25% lägre energiförbrukning. Med sina 19 våningar, spektakulära arkitektur och moderna stil blir kontorshuset ett nytt landmärke i Göteborg och exponeringen mot E6 gör att byggnaden blir en av de mest välexponerade i staden.

Tags: ,