Filmstudio Film i Väst, Trollhättan

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Trollhättans Tomt AB
Integras beställare: VSAB och NCC
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion av stålstomme och utfackningsväggar.
Projekteringstid: 2003
Inflyttning: 2004
Arkitekt: Contekton
Entreprenör: NCC

Nybyggnad av filmstudio och kontor till Film i Väst.