Emporia, Malmö

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Steen & Ström
Integras beställare: VSAB/ Strängbetong
Integras uppdrag: Projektering av stomme till P-hus Söder, som består av bostäder, parkering och handel samt projektering av stålstomme till kontorsbyggnad, som består av parkering, handel och kontor.
Byggstart: 2008
Inflyttning: 2011
Arkitekt: Wingårdhs

Steen & Ström byggde kombinerad handel, kontor, p-hus och bostäder på ca 80 000kvm i Hyllie. Integra var med och projekterade två av de fyra delarna som Emporia är uppdelad i.