E6, delen Skee – Ejgst, Strömstad

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Vägverket
Integras besällare: Vägverket
Integras uppdrag: Byggledning
Entreprenadtid: 2009-2012

Projektet innefattade en av de mer komplexa delarna av E6:an och innehåller 3 km motorväg, ny trafikplats och 5 km ny infartsväg mot Strömstad. Sammanlagt innehåller sträckan 5 broar för väg och järnväg, 500 m bergtunnel för Bohusbanan samt 1,5 km banvall. Integra arbetade som assisterande byggledare i projektet.